Het belang van kwaliteit


Productkwaliteit vraagt om kwaliteitszorg in de gehele keten, te beginnen bij de leveranciers die onze grondstoffen (water, mout, hop, gist, suiker en siropen) en verpakkingen leveren. De HEINEKEN kwaliteitstandaarden vereisen audits bij de leveranciers van onze grondstoffen en kwaliteitscontroles in de gehele keten. Daarnaast voeren we regelmatig een uitgebreidere integriteitsanalyse uit.

Voor water betekent dat bijvoorbeeld dat we, naast de reguliere controles, eens per twee jaar een volledige analyse op zo’n 200 componenten uitvoeren op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. Vanzelfsprekend houden we ook tijdens het brouwen van bier of het maken van frisdrank bij iedere processtap kwaliteitscontroles. De laboratoria van HEINEKEN spelen daarbij een grote rol. De kwaliteitscriteria voor het laboratorium en voor de analyses zijn vastgelegd in het zogeheten ‘Lab Star System’ *) en worden op regelmatige basis geaudit.

Om een optimale verpakkingskwaliteit te waarborgen gebruikt HEINEKEN een ‘Packaging Quality Index’. Ook bij vervoer en opslag heeft HEINEKEN strenge richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld over temperatuur, hygiëne en opslagtijden. Bier dat we exporteren in containers kan in extreme weersomstandigheden terechtkomen en dat kan de kwaliteit van het product beïnvloeden. Als het nodig is maken we daarom gebruik van speciaal geconditioneerde containers. Smaakpanels beoordelen de kwaliteit van alle HEINEKEN brouwerijen wereldwijd. Er zijn diverse smaakpanels die zich richten op het beschrijven en beoordelen van het product alsmede de smaakveranderingen en -stabiliteit. Zo werken wij continu aan onze kwaliteitsstandaard.

*) LabStar, of het Laboratory Star System LSS, werd ontwikkeld door HEINEKEN om de kwaliteit van alle laboratoria op eenzelfde niveau te brengen en te toetsen tegenover een bepaalde standaard. Deze standaard is gebaseerd op de ISO 17025 norm, die handelt over de accreditatie van een laboratorium. Eén van de eisen van LabStar is dat de uitvoering van de analyses in elk laboratorium op dezelfde gestandaardiseerde manier gebeurt.
Back to top