Voorwoord Pascal Gilet, Algemeen Directeur HEINEKEN Nederland

Pascal aangepast 2

In 2014 bestaat HEINEKEN 150 jaar. In dit duurzaamheidsverslag over 2013 kun je lezen dat HEINEKEN Nederland continu bezig is om duurzaamheid in alle facetten van haar bedrijfsvoering te integreren. We doen dit gericht op het verbeteren van de huidige situatie, maar ook met het oog op de volgende 150 jaar van ons bedrijf.

We richten ons met ons duurzaamheidsbeleid op vier aandachtsgebieden waar we met onze activiteiten het grootste verschil kunnen maken: water, CO2-reductie, duurzame inkoop en verantwoorde alcoholconsumptie. Als je dit verslag leest, zul je zien dat we op deze vier gebieden veel vooruitgang boeken. Zowel met het oog op het bereiken van onze doelstellingen voor 2015 als ook in de richting van de ambitieuze doelstellingen die we voor 2020 hebben geformuleerd. Zo zijn we in 2013 bijvoorbeeld in staat geweest om de directe CO2-uitstoot in onze brouwerijen te verminderen, het watergebruik verder terug te brengen en maken we grote stappen op het gebied van biodiversiteit en de duurzame inkoop van grondstoffen. Het aandeel hernieuwbare energie dat we gebruiken neemt ieder jaar toe. En we blijven ons natuurlijk sterk maken voor verantwoorde alcoholconsumptie, onder meer door middel van onze nieuwe ‘Dance More, Drink Slow’-campagne met DJ Armin van Buuren. Ook boeken we vooruitgang met betrekking tot diverse sociale aspecten van ons bedrijf, op het gebied van diversiteit bijvoorbeeld, maar ook met veilig werken.

Wanneer we naar de toekomst kijken, zien we dat we vandaag de dag als bedrijf veel beter in staat zijn om te gaan met een aantal ingrijpende economische, maatschappelijke en klimatologische veranderingen. Deze veranderingen brengen van tijd tot tijd natuurlijk grote uitdagingen met zich mee, ook voor HEINEKEN Nederland, maar we pakken deze graag op. Daarmee dragen wij met passie en overtuiging bij aan het internationale duurzaamheidsprogramma van HEINEKEN:Brewing a Better Future. We hebben als internationaal bedrijf namelijk de verantwoordelijkheid om na te denken over hoe we de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd kunnen omzetten in kansen. Dit is niet altijd een gemakkelijke opgave, maar we hebben simpelweg geen keuze als we een sterkere, betere samenleving willen achterlaten voor toekomstige generaties. Onze oprichter Gerard Adriaan Heineken erkende dit al in 1864. Ook toen werd hij geconfronteerd met maatschappelijke problemen en uitdagingen en werkte hij met anderen samen om duurzaam te ondernemen. In zijn geest doen wij dat nu nog steeds.

Pascal Gilet, Algemeen Directeur HEINEKEN Nederland


Back to top