Verminderen watergebruik

water verbruik

 

Tussen 2011 en 2013 hebben we ons watergebruik teruggebracht van 4,3 liter tot 3,9 liter water per geproduceerde liter bier. In absolute cijfers leverde dat een besparing op van een half miljoen kuub. Dat komt overeen met het gemiddeld watergebruik van ruim zeventienhonderd tweepersoons huishoudens in deze periode (bron NIBUD, 2014).

Deze waterbesparing hebben we gerealiseerd door het gebruik van water in onze processen verder te optimaliseren. We zijn er trots op dat veel van de suggesties voor verbetering komen van onze eigen medewerkers. Zij hebben immers goed zicht waar verbeteringen mogelijk zijn. Verder hebben we in de brouwerij Zoeterwoude in een afvullijn geïnvesteerd, wat een waterbesparing tot gevolg had.

*COD is een maat voor de hoeveelheid organisch materiaal in water.
De afkorting COD staat voor Chemical Oxygen Demand. Dit is de hoeveelheid zuurstof die nodig is om het organisch materiaal volledig om te zetten in CO2 en water.


Back to top