Privacyverklaring en Cookiebeleid - Solliciteren bij HEINEKEN Nederland

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevensbinnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving.

    • Klik HIER om de Privacyverklaring van HEINEKEN Nederland te lezen.
    • Klik HIER om het Cookiebeleid van HEINEKEN Nederland te lezen.